Mesazorg doelgroepen Ondersteuning voor (jong)volwassenen

Mesazorg biedt een kleinschalige begeleide woonvorm aan (jong)volwassenen die ondersteuning nodig hebben en (nog) niet in staat zijn om volledig zelfstandig te wonen. Het gaat hier om jongeren en volwassenen met veelal een complexe problematiek en een lastige thuissituatie. Dat kunnen verstandelijke beperkingen zijn, psychische of psychiatrische problemen, gedragsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld een hechtingsstoornis, ADHD, autisme of PDD-NOS en/of verslavingsproblemen. Om in de Boerderij of de Villa te kunnen wonen, verwachten we van onze bewoners enige vorm van zelfstandigheid.

Ons doel
Ruimte voor een eigen plek. Mesazorg wil jongeren en volwassenen een fijne plek bieden om te wonen. Een veilige plek, waar ze zich thuis voelen en die zoveel mogelijk op een normale gezinssituatie lijkt. Vanuit de veiligheid én ruimte die onze woonvorm biedt, kunnen bewoners zich zo goed mogelijk ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu. We leren hen omgaan met zowel vrijheid als verantwoordelijkheid. Daarin begeleiden we hen en bieden de hulp die ze nodig hebben. We bieden onze bewoners een stevige basis van waaruit zij (weer) sterk kunnen worden en in zichzelf kunnen geloven. De veilige omgeving geeft hen het vertrouwen zichzelf te ontwikkelen en daarin doelen te stellen. Tegelijkertijd biedt deze omgeving hen ook de ruimte die nodig is om zichzelf te ontwikkelen, in interactie met anderen.

Samen werken aan een zelfstandige toekomst
We begeleiden onze bewoners in het stellen van doelen die ze willen bereiken. Doelen als zelfstandig wonen, een diploma halen, een baan vinden en houden. Samen met ons werken zij aan een zelfstandige toekomst.

Contact met dieren
De omgang met dieren speelt een belangrijke rol binnen Mesazorg. Het contact met de dieren op onze zorgboerderij kan een wezenlijk verschil maken voor de bewoners. De zorg en aandacht voor de dieren helpt hen in het contact maken met medebewoners en teamleden. Bovendien leren zij hierdoor belangrijke zaken als zorgzaamheid en verantwoordelijkheid.

Mesazorgwat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg als dat nodig is.

Bekijk onze video

Bekijk onze video
sluiten