Mesazorg doelgroepen Ondersteuning voor iedereen

Mesazorg biedt zelfstandige woonvormen aan voor eenieder die ondersteuning nodig heeft en (nog) niet in staat is om dit zelfstandig te doen . Het gaat hier om kinderen en (jong) volwassenen met veelal een complexe problematiek en een lastige thuissituatie. Dat kunnen verstandelijke beperkingen zijn, psychische of psychiatrische problemen, gedragsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld een hechtingsstoornis, ADHD, autisme of PDD-NOS, een vervelende thuissituatie of verslavingsproblemen. 

Het doel
Ruimte voor een eigen plek. Jongeren en volwassenen een fijne plek bieden om te wonen. Een veilige plek, waar ze zich thuis voelen en die zoveel mogelijk op een normale gezinssituatie lijkt. Vanuit de veiligheid én ruimte die deze woonvormen bieden kunnen bewoners zich ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu. We leren de bewonders om om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en bieden daarbij de hulp die ze nodig hebben.

We bieden onze bewoners een stevige basis van waaruit zij (weer) sterk kunnen worden en in zichzelf kunnen geloven. De veilige omgeving geeft hen het vertrouwen zichzelf te ontwikkelen en daarin doelen te stellen. Tegelijkertijd biedt de omgeving hen ook de ruimte die nodig is om zichzelf te ontwikkelen in interactie met anderen.

Samen werken aan een zelfstandige toekomst
De persoonlijk begeleiders stellen samen met de bewoners of betrokkenen doelen op die ze willen bereiken. Doelen als naar school gaan, een diploma halen, een baan vinden en houden, sociale omgang, sport en hobby, financiën, opzetten van behandeling en nog veel meer. Samen werken aan een beter leven en een zelfstandige toekomst.

Contact met dieren
De omgang met dieren speelt een belangrijke rol binnen de Hoeve. Het contact met de dieren op de zorgboerderij kan een wezenlijk verschil maken voor de bewoners. De zorg en aandacht voor de dieren helpt hen in het contact maken met medebewoners en teamleden. Bovendien leren zij hierdoor belangrijke zaken als zorgzaamheid en verantwoordelijkheid. Ook voor de andere locaties is er de mogelijkheid om op de boerderij met de dieren te spelen, verzorgen of Paardentherapie te volgen.

Mesazorgwat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Bekijk onze video

Bekijk onze video
sluiten