Stichting De Hoeve Kleinschalig wonen

De Hoeve in Herveld is een kleinschalige begeleid woonhuis waarin wij ruimte bieden aan 12 jongeren met complexere problematiek. De opzet van deze woonbegeleidingsvorm is om het zoveel als mogelijk een thuis te laten zijn maar met de extra begeleiding en inzet die deze kinderen nodig hebben. Vaak is de overgang naar een gezinshuis met gezinsouders nog te groot of te complex. Het kleinschalig begeleid wonen in De Hoeve is daarom een goede tussenstap voor deze jongeren. Zij kunnen zich hier op hun eigen tempo onder de juiste begeleiding voorbereiden op de toekomst.

De Hoeve biedt haar bewoners de mogelijkheid om in een veilige en begeleide omgeving te wonen. Zij hebben ieder een eigen ruime slaapkamer en kunnen, als dat nodig is, altijd een beroep doen op de begeleiding, die overdag en ’s nachts aanwezig is. De Hoeve ligt in het veld van Herveld waardoor interactie en integratie met de buurt mogelijk is. Alle voorzieningen zoals het openbaar vervoer en de winkels zijn op fietsafstand van De Hoeve bereikbaar. Er is een ruim onderwijsaanbod in de buurt. Regulier basisonderwijs bevindt zich binnen 5 kilometer van De Hoeve. Speciaal basis- en voortgezet en regulier voortgezet onderwijs zijn ook in de buurt. 

 

Voor meer informatie over deze Stichting bekijkt u hier hun website. 

Mesazorgwat bieden wij:

  • Beheer van administratieve zaken
  • Zorg voor aanbieder en benodigde
  • Professioneel team
  • Meedenkend en flexibel
  • Meerdere aanbieders vanuit 1 plek

Samen investeren in jouw toekomst!

De begeleiding van onze aanbieders is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. Zij bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan heel veel en zij bieden de bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken ze op basis van duidelijke afspraken en regels. Ze werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Bekijk onze video

Bekijk onze video
sluiten