Vacature Persoonlijk Begeleider HBO-SKJ 20-32 uur per week

Sta je stevig in je schoenen, word je enthousiast van het werken met jongeren en vind je het belangrijk om je steentje bij te dragen aan een stabielere toekomst voor hen? Dan zoeken wij jou!

Dit ga je doen:

Je stimuleert de jeugd tot het ontwikkelen & uitvoeren van hun eigen activiteitenprogramma, je onderhoudt contacten met voogden. Als begeleider breng je de hulpvraag van de jeugdige in kaart. Door middel van gesprekken en observatie krijg je zicht in de behoefte van de jongeren. Ook durf je complexe onderwerpen bespreekbaar te maken. Alle doelen leg je duidelijk vast in begeleidingsplannen. Je zet de juiste (externe) hulp in die nodig is vanuit het uitgangspunt: Het doel is de zelfredzaamheid van de jongere en het systeem te versterken en daarmee de doelen te behalen. Je werkt veelal zelfstandig en bent verantwoordelijk voor jouw cliënten. Daar waar nodig kun je casussen bespreken met de gedragswetenschapper. Mesazorg heeft kleinschalige woonvoorzieningen met max 7 jongeren per woning. De jongeren zijn 2 tot 12 jr oud.

Lees volledige vacature

Vacature Persoonlijk Begeleider MBO 4 30-36 uur per week

Sta je stevig in je schoenen, word je enthousiast van het werken met jongeren en vind je het belangrijk om je steentje bij te dragen aan een stabielere toekomst voor hen? Dan zoeken wij jou!

Dit ga je doen:

Je stimuleert de jeugd tot het ontwikkelen & uitvoeren van hun eigen activiteitenprogramma, je onderhoudt contacten met voogden. Als begeleider breng je de hulpvraag van de jeugdige in kaart. Door middel van gesprekken en observatie krijg je zicht in de behoefte van de jongeren. Ook durf je complexe onderwerpen bespreekbaar te maken. Alle doelen leg je duidelijk vast in begeleidingsplannen. Je zet de juiste (externe) hulp in die nodig is vanuit het uitgangspunt: Het doel is de zelfredzaamheid van de jongere en het systeem te versterken en daarmee de doelen te behalen. Je werkt veelal zelfstandig en bent verantwoordelijk voor jouw cliënten. Daar waar nodig kun je casussen bespreken met gedragswetenschapper overleggen. Mesazorg heeft kleinschalige woonvoorzieningen met max 7 kinderen per woning. De kinderen zijn 2 tot 12 jr oud.

Lees volledige vacature

Gedragswetenschapper 10-12 uur

Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van de gezinshuiszorgteams, het verbeteren van de kwaliteit van de hulp en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe vormen van gezinsgerichte/gezinsvervangende zorg. • Je bent op consultatieve wijze betrokken bij de gezinshuisouders en persoonlijk begeleider en adviseert hen gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de uitvoering van de behandeling en het hulpverleningsplan.
 • Je levert een vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van hulpverleningsplannen in het (multidisciplinaire) cliëntenteam;
 • Je hebt, indien nodig, individuele behandel/begeleidingscontacten met de cliënt en het cliëntsysteem;
 • Je coacht waar nodig de teams in het zelfstandig vormgeven van intervisie;
 • Je bevordert de deskundigheid van jeugdzorgwerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning, advisering en training;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie c.q. onderdelen hiervan en methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie, specifiek van de gezinshuiszorg
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jeugdigen (met specifieke aandacht voor kindermishandeling en seksueel misbruik);
 • Je maakt deel uit van de vakgroep gedragswetenschappers en draagt bij aan de doorontwikkeling van kwalitatief goede zorg;

Lees volledige vacature

Mesazorgwat bieden wij:

 • 24/7 zorg
 • Professioneel team
 • Rustige en natuurlijke omgeving
 • Veilige woonomgeving
 • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Bekijk onze video

Bekijk onze video
sluiten