Missie Mesazorg Kernwaarden

Mesazorg wil jongeren en volwassenen een fijne plek bieden om te wonen. Een veilige plek, waar ze zich thuis mogen voelen. Vanuit de veiligheid én ruimte die deze woonvormen bieden, kunnen bewoners zich zo goed mogelijk ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu. Er wordt hen geleerd om te gaan met zowel vrijheid als met verantwoordelijkheid. Daarin worden ze begeleidt en krijgen de hulp die ze nodig hebben. Om dit te verwezenlijke is er een samenwerking van zorgaanbieders die dezelfde kernwaarden hebben. Mesazorg ontzorgt deze stichtingen door de administratieven zaken van hen over te nemen. 

De cliënten krijgen een stevige basis van waaruit ze (weer) sterk kunnen worden en in zichzelf kunnen geloven. De veilige omgeving geeft hen het vertrouwen zichzelf te ontwikkelen en daarin doelen te stellen. Tegelijkertijd biedt deze omgeving hen ook de ruimte die nodig is om zichzelf te ontwikkelen in interactie met anderen.

Samen werken aan een zelfstandige toekomst
De bewoners worden begeleidt in het stellen van doelen die ze willen bereiken. Doelen als zelfstandig wonen, een diploma halen, een baan vinden en houden. Samen werken aan een zelfstandige toekomst.

Het ontzorgen van zorgaanbieders
De zorgaanbieders hebben gelijke kernwaarden als Mesazorg, zodat de samenwerking goed verloopt. Daarnaast is het doel van Mesazorg dat de zorgaanbieders zich volledig kunnen focussen op de zorg die zij aanbieden. Zij kunnen ongestoord alle aandacht geven aan de cliënten, zonder de last van de administratieve kant erbij te hebben. 

Mesazorgwat bieden wij:

  • Beheer van administratieve zaken
  • Zorg voor aanbieder en benodigde
  • Professioneel team
  • Meedenkend en flexibel
  • Meerdere aanbieders vanuit 1 plek

Meer rust en een focus op zorg verlenen

Het ontzorgen van Mesazorg zorgt voor een verlichting van werk, omtrent administratieve zaken. Het creëert rust bij de stichting, waardoor zij zich volledig en alleen kunnen focussen op het verlenen van de juiste zorg. 

sluiten