Doelgroep Ondersteuning voor iedereen

Mesazorg heeft een scala aan samenwerkingen met stichtingen die zelfstandige woonvormen aanbieden voor eenieder die ondersteuning nodig heeft en (nog) niet in staat is om dit zelf aan te kunnen. Het gaat hier om kinderen en (jong) volwassenen met veelal een complexe problematiek en een lastige thuissituatie. Dat kunnen verstandelijke beperkingen zijn, psychische of psychiatrische problemen, gedragsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld een hechtingsstoornis, ADHD, autisme of PDD-NOS, of een vervelende thuissituatie.

Het doel 
Ruimte voor een eigen plek. Jongeren en volwassenen een fijne plek bieden om te wonen. Een veilige plek, waar ze zich thuis kunnen en mogen voelen. Vanuit de veiligheid én ruimte die deze woonvormen bieden kunnen bewoners zich ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu. Hier worden de bewonders geleerd om om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en bieden daarbij de hulp die ze nodig hebben.

Bewoners wordt een stevige basis geboden van waaruit zij (weer) sterk kunnen worden en in zichzelf kunnen geloven. De veilige omgeving geeft hen het vertrouwen zichzelf te ontwikkelen en daarin doelen te stellen. Tegelijkertijd biedt de omgeving hen ook de ruimte die nodig is om zichzelf te ontwikkelen in interactie met anderen.

Samen werken aan een zelfstandige toekomst
De persoonlijk begeleiders stellen samen met de bewoners, of betrokkenen, doelen op die ze willen bereiken. Doelen als naar school gaan, een diploma halen, een baan vinden en houden, sociale omgang, sport en hobby, financiën, opzetten van behandeling en nog veel meer. Samen werken aan een beter leven en een zelfstandige toekomst.

Contact met dieren
De omgang met dieren speelt ook een belangrijke rol. Het contact met de dieren op een zorgboerderij kan een wezenlijk verschil maken voor de bewoners. De zorg en aandacht voor de dieren helpt hen in het contact maken met medebewoners en teamleden. Bovendien leren zij hierdoor belangrijke zaken als zorgzaamheid en verantwoordelijkheid. Dit wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met stichting De Hoeve. Ook voor de andere zorgaanbieders die ontzorgt wordt door Mesazorg is er de mogelijkheid om op de boerderij met de dieren te spelen, verzorgen of Paardentherapie te volgen.

Mesazorgwat bieden wij:

  • Beheer van administratieve zaken
  • Zorg voor aanbieder en benodigde
  • Professioneel team
  • Meedenkend en flexibel
  • Meerdere aanbieders vanuit 1 plek

Meer rust en een focus op zorg verlenen

Het ontzorgen van Mesazorg zorgt voor een verlichting van werk, omtrent administratieve zaken. Het creëert rust bij de stichting, waardoor zij zich volledig en alleen kunnen focussen op het verlenen van de juiste zorg. 

sluiten