Aanmeldprocedure zorg benodigde

Aanmelden
Mocht u interesse hebben in een woonplek bij één van de stichtingen of meer informatie willen over de locatie, dan kunt u uw contactgegevens achterlaten via ‘Aanmelden’.

Mocht u de voorkeur geven aan telefonisch contact? Dan kan er direct contact opgenomen worden via het nummer 088-270 05 80. 

Fase 1 - Aanmelding
Na aanmelding via de website zal er contact worden opgenomen om de casus kort te bespreken. Er zal een aanmeldformulier toegezonden worden met de vraag om deze ingevuld retour te zenden, samen met de benodigde verslaglegging.
De gedragswetenschapper zal de casus beoordelen of deze op basis van verslaglegging passend is binnen onze locatie. 

Fase 2 - Kijkafspraak
Er zal samen met de persoonlijk begeleider een afspraak ingepland worden, waarbij jullie uitgenodigd worden op locatie. Tijdens deze kijkafspraak zal er informatie gedeeld worden over de locatie en de werkwijze en zal de zorgvraag nader uitgevraagd worden. Op deze wijze kan gekeken worden of wij kunnen voldoen aan de zorgvraag.
Na afloop van de kijkafspraak wordt vanuit beide kanten beoordeeld of er een ‘match’ is. Als er vanuit beide kanten een match is, zal alles in orde worden gemaakt voor de financiering. 

Fase 3 - Financiering
De financiering wordt bepaald aan de hand van de Jeugdbepaling, afgegeven door de plaatsende instantie. De kosten die worden gemaakt worden gefincancierd door de gemeente vanuit het woonplaatsbeginsel.
Voor alle stichtingen, behalve stichting 't Herenhuis, geldt dat er plaatsingen op basis van Jeugdwet gerealiseerd kunnen worden.
Als er een akkoord is voor de financiering kan er in samenspraak met de locatie een verhuisdatum ingepland worden. 

Fase 4 - Plaatsing
Een nieuwe woonplek is vaak een spannende gebeurtenis. De persoonlijk begeleider van de locatie zal de jeugdige dan ook ontvangen en samen vullen zij de intake-formulieren in. In de beginperiode zullen de begeleiders de cliënt op weg helpen om van hun kamer een eigen plekje te maken en ze hierin veilig te laten voelen. Daarnaast zullen zij de cliënt rustig de tijd geven om te wennen aan de locatie. 

Fase 5 - Doelen bepalen
Iedere cliënt heeft een vaste begeleider. Zodra de plaatsing is voltooid en de cliënt rustig aan het wennen is, zal de begeleider kijken hoe de cliënt reageert op de nieuwe omgeving. Op basis hiervan worden een aantal doelen geformuleerd die later in het begeleidingsplan worden opgenomen. In samenspraak met de cliënt en de betrokkenen ouders/vertegenwoordigers, zullen deze doelen besproken worden en aangevuld en/of aangepast worden waar nodig.

Fase 6 - Begeleidingsplan
Na het vaststellen van de doelen zal het begeleidingsplan in werking gaan. Alle begeleiders worden op de hoogte gesteld van de juiste zorg en zullen dit plan aanhouden. De persoonlijke begeleider van de cliënt kan het begeleidingsplan aanpassen als dit nodig is.

Mesazorgwat bieden wij:

  • Beheer van administratieve zaken
  • Zorg voor aanbieder en benodigde
  • Professioneel team
  • Meedenkend en flexibel
  • Meerdere aanbieders vanuit 1 plek

Meer rust en een focus op zorg verlenen

Het ontzorgen van Mesazorg zorgt voor een verlichting van werk, omtrent administratieve zaken. Het creëert rust bij de stichting, waardoor zij zich volledig en alleen kunnen focussen op het verlenen van de juiste zorg. 

sluiten