"De Hoeve" Zorgboerderij

Zorgboerderij De Hoeve te Herveld biedt ruimte aan 12 bewoners. Dit zijn jongeren vanaf 18 jaar én volwassenen die niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Een mix van jong en oud vinden wij ideaal omdat dit zoveel mogelijk op een gezinssituatie lijkt en ze dan veel van elkaar kunnen leren.

Alle bewoners van gezinsvervangend huis "De Hoeve" hebben een dagelijkse activiteit of vorm van dagbesteding. Dat kan school, opleiding, stage of (vrijwilligers)werk zijn. Voor degenen die dat (nog) niet aankunnen, is er een vorm van zinvolle dagbesteding op de zorgboerderij. Bewoners kunnen hier de dieren verzorgen, seizoensarbeid doen zoals kersen en peren plukken, de moestuin onderhouden en tuinieren.

Contra-indicaties: Actief drugsgebruik; Bekend met zedendelicten; Suïcidaliteit; Recente psychose of andere ernstige psychiatrische problematiek; Fysieke agressie (bespreekbaar).

Wat leren bewoners op de zorgboerderij?
Het gaat er om dat onze bewoners leren om, ieder op zijn eigen niveau, verantwoordelijkheid te nemen en voor zichzelf te zorgen. Zaken als op tijd komen, rekening houden met elkaar, taken uitvoeren die van je gevraagd worden en afspraken nakomen vinden we hierin heel belangrijk.

Voorzieningen en activiteiten
Op onze zorgboerderij wordt gezamenlijk gegeten. Bewoners helpen mee met huishoudelijke taken als koken, tafel dekken/afruimen, de afwas en boodschappen doen. Iedere bewoner helpt mee op het niveau dat hij/zij aankan. Dit gebeurt in overleg met het team. Alle bewoners hebben een eigen kamer. Daarnaast is er een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en sanitaire voorzieningen. Ook het buitenterrein is voor gezamenlijk gebruik. In de gemeenschappelijke ruimten wordt onder meer samen koffie en/of thee gedronken, televisie gekeken en bezoek ontvangen. Iedere bewoner helpt op een vaste dag mee met koken. De opzet en indeling van de zorgboerderij bieden volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en activiteiten (samen) te ondernemen. De privékamers van de bewoners bieden hen rust en privacy als zij daar behoefte aan hebben.

Mesazorgwat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Bekijk onze video

Bekijk onze video
sluiten