"Het Dijkhuis" Gezinshuis

Gezinshuis “Het Dijkhuis”                      

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een zo normaal mogelijke gezinssituatie op het moment dat thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk is. In “Het Dijkhuis” zijn de gezinshuisouders het vaste gezicht voor de kinderen. Zij wonen ook in het Dijkhuis en zorgen voor een zoveel mogelijk normale gezinssituatie.

Binnen het gezinshuis houden wij een normaal gezinsprogramma aan. Zo gaan de kinderen dagelijks naar school en hebben zij de mogelijkheid om te leren zwemmen, dansen of andere hobby's te ontwikkelen.
In het gezinshuis bieden wij kleinschalige woonbegeleiding voor maximaal 6 kinderen, hierdoor is er veel aandacht voor de zorg, veiligheid en de dagstructuur van de kinderen. Wij hechten veel belang aan de ontwikkeling en het creëren van een nieuwe thuissituatie. De vraag, ontwikkeling en de talenten van het kind staan dan ook voorop.

  

Veiligheid

In de meeste gevallen zijn de problemen van de kinderen die aangemeld worden voor een gezinshuis al vroeg begonnen. Vaak komen ze uit gezinnen waarin veiligheid geen vanzelfsprekendheid is. Hierdoor kennen zij geen stabiliteit en hebben zij nog weinig vertrouwen in de volwassenen om hen heen. Dit is waar de gezinsouders een belangrijke rol spelen. Zij proberen zoveel mogelijk een stabiele factor te zijn voor deze kinderen. Zij voeden de kinderen op, analyseren hoe het gaat en handelen als een echte ouder.

Mocht er eventueel sprake zijn van gedragsproblematiek en/of bindingsangsten, faalangst, of een gebrek aan vertrouwen zijn, dan worden de gezinsouders ondersteund door een professioneel team.

  

Professionaliteit, inzet begeleiding

Ieder kind wordt wekelijks gezien door onze HBO-SKJ geregistreerde begeleider die ruime ervaring heeft in de jeugdzorg. Daarnaast maken we gebruik van een orthopedagoog en eventueel een persoonlijk begeleider met een bachelor MZ. Het team monitort de kinderen waar nodig en draagt zorg voor de begeleidingsgesprekken, behandelplannen en rapportages.

 

Contact met de ouders en voogd

Wij vinden het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk betrokken blijven bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Soms is de opvoeding tijdelijk maar regelmatig komt het voor dat de gezinsouders voor een langere tijd voor uw kind zorgen.
Betrokkenheid van de ouders, de ouders regelmatig zien en zoveel mogelijk de familieband in stand houden zijn kernwaarden die wij nastreven. Wij vinden het belangrijk om goede contacten te onderhouden met zowel de ouders als de voogd en het netwerk van ouders en kind.

  

Paarden coaching

Wij bieden ook paardencoaching aan. Dit biedt de kinderen een andere manier om met hun gevoelens om te gaan. Paarden spiegelen namelijk het gedrag van kinderen. Daarnaast zijn het zorgen voor een dier, je eigen grenzen aangeven en weer leren vertrouwen, items die veelal naar voren komen in het werken met een paard. Het biedt kinderen een extra stukje ontspanning en ontlading en geeft meer inzicht in de belevingswereld van het kind.

 

Contra-indicaties: Suïcidaliteit; Recente psychose of andere ernstige psychiatrische problematiek; Fysieke agressie (bespreekbaar).

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Bekijk onze video

Bekijk onze video
sluiten