Gezinshuis ''Het Buitenhuis''

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een zo normaal mogelijke gezinssituatie op het moment dat thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk is. In het Buitenhuis zijn de gezinshuisouders Trudy en Ton het vaste gezicht voor de kinderen. Zij wonen ook in het Buitenhuis en zorgen voor een zoveel mogelijk normale gezinssituatie in het huis

Binnen het gezinshuis houden wij een normaal gezinsprogramma aan. De kinderen gaan dagelijks naar school en hebben de mogelijkheid om te leren zwemmen, dansen of andere hobby's te ontwikkelen. Het gezinshuis is kleinschalig maximaal 6 kinderen waardoor er veel aandacht is voor de zorg, veiligheid en de dagstructuur van de kinderen. Wij hechten veel belang aan de ontwikkeling en het creëren van een nieuwe thuissituatie voor het kind. De vraag, ontwikkeling en de talenten van het kind staan dan ook voorop.

Veiligheid

Vaak zijn de problemen van de kinderen die aangemeld worden voor een gezinshuis al vroeg begonnen. Heel vaak komen ze uit gezinnen waarin veiligheid ver te zoeken is. De kinderen hebben weinig stabiliteit en veiligheid ervaren en daardoor nog weinig vertrouwen in de volwassenen om hen heen. Trudy en Ton proberen zoveel mogelijk een stabiele factor te zijn voor de kinderen. Ze voeden op, signaleren en worden in het kader van (eventuele) gedragsproblematiek en of bindingsangsten, faalangst, gebrek aan vertrouwen van een kind ondersteund door een professioneel team met orthopedagoog.

Professionaliteit, inzet begeleiding

Ieder kind wordt wekelijks gezien door onze HBO-SKJ geregistreerd begeleider die ruime ervaring heeft in de jeugdzorg. Daarnaast maken we gebruik van een orthopedagoog en eventueel een persoonlijk begeleider met een bachelor MZ. Het team monitort de kinderen waar nodig en draagt zorg voor de begeleidingsgesprekken, behandelplannen en rapportages.

Contact met de ouders en voogd

Wij vinden het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk betrokken blijven bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Soms is de opvoeding tijdelijk maar regelmatig komt het voor dat de gezinsouders lange tijd voor uw kind zorgen. Betrokkenheid van de ouders, de ouders regelmatig zien, het zoveel mogelijk de familieband in stand houden zijn kernwaarden die wij nastreven. Wij vinden het belangrijk om goede contacten te onderhouden zowel met de ouders als de voogd en het netwerk van ouders en kind.

Gezinshuis +

Wij zijn trots op het gezinshuis en ook op de Hoeve in Herveld. Op de zaterdagen is ofwel de SKJ/er of een PB op de groep aanwezig. De kinderen hebben dan ook de mogelijkheid om een dagje heerlijk te ravotten op de boerderij. Heerlijk te spelen met hun vriendjes, te rennen en fietsen en te knuffelen met de honden en paarden. Het biedt de mogelijkheid voor de begeleiders om de kinderen te observeren in een ander omgeving.

Mesazorg biedt ook paardencoaching. De paardencoaching biedt de kinderen een andere manier om met hun gevoelens om te gaan. Paarden spiegelen het gedrag van kinderen. Het zorgen voor een dier, je eigen grenzen aangeven en weer leren vertrouwen, zijn items die veelal naar voren komen in het werken met een paard. Het biedt kinderen een extra stukje ontspanning en ontlading en geeft meer inzicht in de belevingswereld van het kind.

Mesazorgwat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Bekijk onze video

Bekijk onze video
sluiten