"De Hoeve" gezinshuis+

Gezinshuis+ De Hoeve te Herveld biedt ruimte aan 12 bewoners. Dit zijn kinderen van 10 tot 18 jr die niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. 

De opzet van deze woonbegeleidingsvorm is om het zoveel als mogelijk een thuis te laten zijn maar met de extra begeleiding, aandacht en inzet die deze kinderen nodig hebben. Vaak is de overgang naar een gezinshuis met gezinsouders nog te groot of te complex. het kleinschalig begeleid wonenin De Hoeve is daarom een goede tussenstap voor deze kinderen. Zij kunnen zich hier op hun eigen tempo en onder de juiste professionele begeleiding voorbereiden op hun toekomst.

Over De Hoeve

De Hoeve biedt haar bewoners de mogelijkheid om in een veilige en rustige en begeleide omgeving te wonen. De Hoeve is landelijk gelegen maar toch niet ver van allerlei voorzieningen zoals OV en scholen vandaan. De kinderen hebben ieder een eigen ruime slaapkamer en kunnen, als dat nodig is, 24/7 een beroep doen op de begeleiding.

Er zijn allerlei boerderij-dieren aanwezig op de Hoeve waar de kinderen van kunnen genieten. In de kas kunnen ze groenten kweken zodat ze in aanraking komen met de natuur.

Begeleiding

De begeleiding bestaat uit een team van Hbo’ers met SKJ, woonbegeleiders en een orthopedagoog. Zij zorgen gezamenlijk voor alle dagelijkse zaken rondom de zorg van de kinderen bv op tijd opstaan, hygiëne, eten en huiswerk maken. Daarnaast hebben de kinderen ook persoonlijke begeleiders. Met hen bespreken de kinderen persoonlijke zaken of problemen. Zij maken samen met de kinderen plannen en stellen de doelen op. De persoonlijk begeleiders houden ook contact met ouders/voogden, huisartsen, scholen en behandelaars. 

Leren en ontspannen

In De Hoeve is een gezamenlijke woonkamer waar tv gekeken wordt en waar de bewoners samenkomen om spelletjes te spelen of gezellig te kletsen met elkaar. Hier brengen wij dan ook graag de avonden door.

De keuken is een ruimte waar we vaak samen de tijd spenderen door samen te koken en te eten. Hier kunnen de kinderen die willen leren koken of iets bakken zich uitleven met hulp en onder toezicht van de begeleiders.

Verder zijn er, zoals ook thuis, huishoudelijke klusjes, waaronder stofzuigen, afwassen, kamer opruimen etc. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen zich bezighouden met school, sport en een hobby. Samen zullen we er op uit gaan om te onderzoeken waar jouw valkuilen liggen, wat je sterke kanten zijn en waar jij plezier uit haalt. 

Familie en betrokkenen

Wij vinden het belangrijk dat de ouders, voogd en familie nauw betrokken zijn en zij zijn dan ook van harte welkom. Dit gebeurt dan volgens de gemaakte afspraken zodat het zowel voor de kinderen als voor ons overzichtelijk en duidelijk blijft.

Betrokkenen zullen per twee weken een overzicht krijgen van de laatste bevindingen en stappen die gemaakt zijn omtrent de ontwikkeling van het kind.

Er zal altijd overlegd worden met alle betrokken, zo ook bij het maken van een plan van aanpak met daarin de doelen en verwachtingen waaraan gewerkt gaat worden. Er zal dan ook niets ingezet worden of beslist worden zonder overleg met de betrokkenen.

 

Contra-indicaties: Actief middelengebruik; Suïcidaliteit; Automutilatie; Recente psychose of andere ernstige psychiatrische problematiek; Fysieke agressie (bespreekbaar).

Mesazorgwat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Bekijk onze video

Bekijk onze video
sluiten