Aanpak en visie Begeleiding naar een zo goed als mogelijk leven

Onze inzet is erop gericht clienten te helpen op hun weg naar een zo goed als mogelijk leven, met alle beperkingen die daarbij horen. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden de clienten de mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels.

Begeleidingsteam 
We werken met een kleine en flexibele teams van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp, behandelingen en zorg in wanneer dat nodig is. Zo kunnen we echt zorg op maat bieden aan iedere individuele client. Afhankelijk van de achtergrond en problematiek van de clienten, bieden we herstel ondersteunende en/of ontwikkelings gerichte ondersteuning. Het begeleidingsteam maakt echt onderdeel uit van de groep. Iedereen is nauw betrokken bij het dagelijks leven op de locaties. Communicatie en overdracht verlopen via korte lijnen. De zorg- en begeleidingsplannen worden gemaakt in overleg met de clienten, op basis van de doelen die zij willen bereiken. Betrokkenheid en participatie van ouders en/of verwanten vinden we heel belangrijk, mits dat in het belang van de individuele client gebeurt. Alcohol en drugsgebruik zijn niet toegestaan binnen de locaties.

Mesazorgwat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Bekijk onze video

Bekijk onze video
sluiten