Aanmeldprocedure Mesazorg

Voorwaarde voor plaatsing via Mesazorg op de Zorgboerderij is een indicatie vanaf VG03 en/of ZZP 3C. Op onze andere locaties is een jeugdbepaling via de Jeugdwet een voorwaarde. Na aanmelding volgt er een intakegesprek op de voor cliënt meest geschikte locatie. Bij dit intakegesprek is een professionele begeleider aanwezig van de locatie, een ouder en/of voogd, een vertegenwoordiger van de doorverwijzende organisatie en de client zelf. In het intakegesprek beoordelen we of er ‘een match’ is en of de locatie de gevraagde begeleiding kan bieden.

Begeleidingsplan
Iedere client heeft een vaste begeleider. Zodra de plaatsing geregeld is maakt de begeleider, in samenspraak met de cliënt, een begeleidingsplan. In dit begeleidingsplan leggen zij vast welke doelen de cliënt wil bereiken en wat het team van de locatie daarin bijdraagt.

Financiering
Elke zorglocatie verzorgt haar eigen administratie en gelden. Zorg wordt betaald vanuit de financiën van de zorgkantoren, Gemeenten of vanuit pgb. Sommige bewoners betalen een eigen bijdrage en anderen betalen huur, geheel afhankelijk van de ingezette indicatie. De volwassen bewoners betalen ook een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld: telefoonkosten, reiskosten, lidmaatschap sportvereniging en andere persoonlijke uitgaven. De kamers en studio’s zijn over het algemeen gemeubileerd. In principe zorgen de volwassen bewoners verder voor alle andere benodigdheden. Lukt dat niet, dan regelt en betaalt de locatie dit voor hen.

Mesazorgwat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Bekijk onze video

Bekijk onze video
sluiten