Aanmeldprocedure Mesazorg

Voorwaarde voor plaatsing bij Mesazorg is een indicatie vanaf VG03 en/of ZZP 3C. Na aanmelding volgt er een intakegesprek op De Boerderij of De Villa. Bij dit intakegesprek is een vertegenwoordiger van MeSa Zorg aanwezig, een ouder en/of voogd, een vertegenwoordiger van de doorverwijzende organisatie en de bewoner zelf. In het intakegesprek beoordelen we of er ‘een match’ is en of MeSa Zorg de gevraagde begeleiding kan bieden.

Begeleidingsplan
Iedere bewoner heeft een vaste begeleider bij Mesazorg. Zodra de plaatsing geregeld is, maakt de begeleider, in samenspraak met de bewoner, een begeleidingsplan. In dit begeleidingsplan leggen zij vast welke doelen de bewoner wil bereiken en wat Mesazorg daarin bijdraagt.

Financiering
MeSa Zorg bekostigt de zorgboerderij ende trainingsvilla uit een combinatie van huursubsidies, uitkeringen, PGB-gelden en eigen middelen. Met deze inkomsten worden de woonruimte, de begeleiding en zorg en zaken als kleedgeld en zakgeld gefinancierd. De bewoners betalen ook een eigen bijdrage, voor bijvoorbeeld: telefoonkosten, reiskosten, lidmaatschap sportvereniging en andere persoonlijke uitgaven. De kamers en studio’s zijn niet gemeubileerd. In principe zorgen de bewoners voor hun eigen meubels in hun kamer of studio. Lukt dat niet, dan regelt en betaalt MeSa Zorg dit voor hen.

Mesazorgwat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg als dat nodig is.

Bekijk onze video

Bekijk onze video
sluiten