Doelgroep en uitsluitcriteria Mesazorg

Cliënten in de leeftijd van 2 tot 70 jaar met een complexe problematiek en een lastige thuissituatie. Dat kunnen verstandelijke beperkingen zijn, psychische of psychiatrische problemen, gedragsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld een hechtingsstoornis, ADHD, autisme of PDD-NOS en/of verslavingsproblemen. Om in de zorgboerderij te kunnen wonen verwachten we van onze bewoners enige vorm van zelfstandigheid.

Niet iedere zorgvraag kan door Mesazorg worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:

- Verslavingszorg
- Suïcidaliteit
- Cliënten die verpleging en/of verzorging nodig hebben
- Complexe zorgvraag
- Niet-planbare zorg

Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat Mesazorg niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan geven. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en krijgt de cliënt de kans om zijn of haar gedrag aan te passen. Indien dit niet gebeurt zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende oplossing. De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen:

- Onveilig voor medecliënten en/of eigen medewerkers
- Fysieke agressie
- Verslavingsproblematiek
- Suïcidaliteit van cliënt

Mesazorgwat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Bekijk onze video

Bekijk onze video
sluiten